جمعه 8 مهر 1401   02:08:09
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اندازه شناسی -اطلاعیه
 جایزه ملی کیفیت ایران
نتایج آزمون دوره های آموزشی بازرسان آزمون دوره ای
فهرست تجهیزات آزمون آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی
فهرست بازرسان مورد تائید مرکز اندازه شناسی،اوزان و مقیاسها
کارمزد خدمات حوزه اندازه شناسی
آزمایشگاههای همکار قانونی
فهرست لودسل های مورد تائید مرکز اندازه شناسی
فهرست استانداردهای کالیبراسیون
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن ها
مدارک الزامی برای ارائه در دفترچه محاسبات باسکول در فرایند تصویب الگو
 فرم تعهد نامه پذیرفته شدگان بازرسان اندازه شناسی قانونی
اطلاعيه عضويت در انجمن اندازه شناسي ايران
اطلاعیه
منابع آزمون بازرسان اندازه شناسی قانونی
ضوابط فنی تایید صلاحیت بازرسان اندازه¬شناسی قانونی
آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده قبلی و متقاضیان جدید تأیید صلاحیت در حوزه اندازه شناسی قانونی
تجهیزات سیار برای تصدیق باسکول ها
پلمب گذاري وسايل توزين وسنجش مشمول استاندارد اجباري
اطلاعيه استاندارد ملي 10274