اخبار مرکز

بررسی صحت عملکرد نازل‌های عرضه سوخت مایع در استان ایلام

بررسی صحت عملکرد نازل‌های عرضه سوخت مایع در استان ایلام

مسئول امور جاری اداره کل استاندارد ایلام، از بررسی وضعیت نازل‌های عرضه سوخت مایع و پخش‌کننده‌های CNG در استان خبر داد.

يكشنبه5آذر1402

مسئول امور جاری اداره کل استاندارد ایلام، از بررسی وضعیت نازل‌های عرضه سوخت مایع و پخش‌کننده‌های CNG در استان خبر داد.

آغاز پایش میدانی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در حوزه اوزان

آغاز پایش میدانی عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در حوزه اوزان

در راستای اجرای آزمون دوره‌ا‌ی وسایل سنجش و توزین سبک مورد استفاده در داد و ستد عمومی (ترازوهای متحرک تا ظرفیت 2000 کیلو گرم) پایش عملکرد میدانی آزمایشگاه‌های همکار در حوزه اوزان در کردستان شروع شد.

پنجشنبه2آذر1402

در راستای اجرای آزمون دوره‌ا‌ی وسایل سنجش و توزین سبک مورد استفاده در داد و ستد عمومی (ترازوهای متحرک تا ظرفیت 2000 کیلو گرم) پایش عملکرد میدانی آزمایشگاه‌های همکار در حوزه اوزان در کردستان شروع شد.

اجباری بودن بازرسی و آزمون دوره ای وسایل سنجش مورد استفاده در اصناف
اداره کل استاندارد استان اردبیل:

اجباری بودن بازرسی و آزمون دوره ای وسایل سنجش مورد استفاده در اصناف

پنجشنبه25آبان1402
12345678910...>>>