اخبار مرکز

بازديد ميداني از وضعيت وسايل توزين و سنجش در طرح نظارت مضاعف
با حضور كارشناسان سازمان ملي استاندارد ایران و اداره كل استاندارد استان بوشهر؛

بازديد ميداني از وضعيت وسايل توزين و سنجش در طرح نظارت مضاعف

دوشنبه20فروردين1403
مردم نقش بسزا و مؤلفه تعیین کننده‌ای در موضوعات استاندارد دارند
دکتر اسلام پناه در برنامه صف اول؛

مردم نقش بسزا و مؤلفه تعیین کننده‌ای در موضوعات استاندارد دارند

دوشنبه20فروردين1403
12345678910...>>>