شنبه1402/12/26

16:31:4

61

ارزیابی نحوه اجرای طرح نظارت بر وسایل داد و ستد عمومی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی استاندارد استان آذربایجان شرقی، روند اجرای طرح نظارت مضاعف بر وسایل سنجش مورد استفاد در داد و ستد عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش این خبر مصطفی صحرایی مدیرکل استاندارد استان گفت این ارزیابی توسط کارشناس مرکز ملی اندازه شناسی اوزان و  مقیاس ایران صورت گرفت.
بازدید میدانی از شیرینی فروشان و جایگاههای گاز مایع و CNG از دیگر برنامه های این طرح بوده است.
صحرایی اضافه کرد جلسه ای با حضور کارشناسان اداره کل در خصوص مسایل پیش روی طرح تشکیل و کارشناس مرکز ملی اندازه شناسی اوزان و مقیاس‌ها از نزدیک در روند بازرسی‌ها قرار گرفت. کارشناس مرکز ملی، در خلال این بازرسی‌ها از یک واحد صنایع غذایی بزرگ بازدید و نحوه اجرای طرح پایش کمیت نیز به صورت عملی ارزیابی و با توجه به نظارت دقیق و عملی مدیر کل استاندارد و کارشناسان اداره اندازه شناسی استاندارد استان از نحوه تعامل و اجرای مطلوب طرح قدردانی کرد.
لازم به ذکر است که این طرح از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ شروع و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت.