پنجشنبه1402/8/25

11:25:0

42

اداره کل استاندارد استان اردبیل:

اجباری بودن بازرسی و آزمون دوره ای وسایل سنجش مورد استفاده در اصناف

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اردبیل، حسنعلی حسین‌پور سرپرست اداره کل در رابطه با بازرسی و آزمون دور‌ ای وسایل سنجش مورد استفاده در اصناف گفت: مطابق مفاد بند 7 از ماده 7 و همچنین ماده 12 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد انجام بازرسی و آزمون دوره‌ای وسایل سنجش مورد استفاده در اصناف یک بار در سال اجباری بوده و این بازرسی و آزمون‌ها به منظور تصدیق صحت کار ترازوها با همکاری اتاق اصناف استان و توسط آزمایشگاه تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران با نظارت کارشناسان اداره کل استاندارد استان انجام می گیرد.
حسین پور در ادامه افزود: تعرفه خدمات مربوط مطابق مفاد ماده 31 قانون صدرالشاره و آیین نامه اجرایی تعیین طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدمات سازمان معادل نیم ساعت کارکارشناسی مورد تائید می باشد.