اطلاعیه ها

بيشتر

يكشنبه1402/8/28

12:22:4

44

فراخوان واگذاری آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع و CNG و وسایل توزین سبک استاندارد استان هرمزگان

     اداره کل استاندارد استان هرمزگان در نظر دارد امور مربوط به آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع و CNG و آزمون دوره ای وسایل توزین سبک مورد استفاده در داد و ستد عمومی در استان هرمزگان را مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به آزمایشگاه های همکار دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند درخواست های خود را به همراه رزومه کاری، مستندات تایید صلاحیت و اطلاعات بازرسان، از زمان درج فراخوان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/09/04 به آدرس بندرعباس بلوار امام حسین بعد از سه راه آزادگان اداره کل استاندارد استان هرمزگان کد پستی 7919716839 ارسال و یا به شماره 07633333712 فکس نمایند. همچنین در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره های 1-07631171260 اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد استان هرمزگان تماس حاصل نمایند.