پنجشنبه 7 مهر 1401   23:28:52
بيشتر
اندازه شناسی -اطلاعیه
منابع آزمون بازرسان اندازه شناسی قانونی

قابل توجه کلیه کارشناسان محترم آزمون دوره ای آزمایشگاههای همکار سراسر کشور

به استحضار می رساند پیرو اطلاعیه های قبلی مرکز اندازه شناسی جهت تسهیل در دستیابی به منابع آزمون در سه حوزه وسایل توزین وسنجش سبک، وسایل نقلیه چرخدار جاده ای ( باسکول ها ) و نازل های سوخت به پیوست منابع آزمون در هر سه حوزه فوق در فایل پیوست قابل دریافت و دانلود می باشد. ضمناٌ جهت آگاهی بیشتر کارشناسان محترم آزمون دوره ای منابع آزمون در هر سه حوزه نامبرده در ذیل این اطلاعیه درج شده است:

منابع آزمون وسایل نقلیه چرخدار جاده ای:

1- استاندارد 10274
2- استاندارد 1-6589
3- استاندارد 7352
4- استاندارد 4723
5- استاندارد 15995
6- جزوه" قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در ارتباط با اوزان ومقیاسها"

منابع آزمون وسایل توزین و سنجش سبک:

1- استاندارد1-6589
2- استاندارد4723
3- استاندارد 15995
4-جزوه" قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در ارتباط با اوزان ومقیاسها"

منابع آزمون نازل های سوخت:

1- استاندارد 4723
2- استاندارد 15995
3- استاندارد 1-18470
4- جزوه" قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد در ارتباط با اوزان ومقیاسها"