رئیس مرکز

جلسه پایش و نظارت بر کمیت فرآورده ها برگزار شد

جلسه پایش و نظارت بر کمیت فرآورده ها برگزار شد

جلسه هفتگی « پایش و نظارت بر کمیت فرآورده ها»، بعد ازظهر روز دوشنبه (10 مهر) برگزار شد.

دوشنبه10مهر1402

جلسه هفتگی « پایش و نظارت بر کمیت فرآورده ها»، بعد ازظهر روز دوشنبه (10 مهر) برگزار شد.

ارزیابی‌ها نشان از موفقیت اجرای طرح کنترل، نظارت و پایش پیش بسته بندی‌ها در استان گیلان دارد
رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران:

ارزیابی‌ها نشان از موفقیت اجرای طرح کنترل، نظارت و پایش پیش بسته بندی‌ها در استان گیلان دارد

چهارشنبه29شهريور1402
موفقیت بیش از پنجاه درصدی از اجرای طرح پایش کمی در یکسال گذشته
رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد:

موفقیت بیش از پنجاه درصدی از اجرای طرح پایش کمی در یکسال گذشته

سه‌شنبه24مرداد1402
123>>>