رئیس مرکز

بيشتر

جمعه1402/7/28

08:30:1

87

همکاری با کشورهای چین، ژاپن و هند در زمینه اندازه شناسی

دکتر حسن خانه زر در حاشیه  پنجاه و هشتمین اجلاس بین المللی سالیانه اندازه شناسی قانونی با همتایان خود از کشور های چین، ژاپن و هند دیدارهای جداگانه ای داشت.
رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌ها که به نمایندگی از ج.ا.ایران در این رویداد بین المللی حضور دارد در دیدارهای جداگانه با رییس هیات اندازه شناسی قانونی جمهوری خلق چین ، رییس اندازه شناسی کشور هندوستان در خصوص همکاری‌های مشترک و توسعه روابط و همکاری ها و پذیرش و حمایت از استانداردهای متقابل گفت‌وگو کردند.
در جریان این دیدارها، دکتر خانه زر با توشی یوکی، رییس هیات اندازه شناسی ژاپن نیز دیدار داشت و درخصوص پروژه و پیشنهاد ایران در زمینه ویسکومترهای دورانی که در دستور کار سازمان OIML قراردارد گفتگو کرد. طرف ژاپنی ضمن استقبال از این پیشنهاد آمادگی آن کشور را برای همکاری و حمایت از آن اعلام نمود.